มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  19 ก.ค 64 Ep. 36 “สร้างงานด้วยแป้งโดว์”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  19 ก.ค 64 Ep. 36 “สร้างงานด้วยแป้งโดว์”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา14.00-15.00น. ในกิจกรรมสวนบำบัด “สร้างงานด้วยแป้งโดว์”  โดย คุณจุลิน ภู่ไพบูลย์ (ครูตี่)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ