มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 18 ม.ค. 65 Ep. 186“นวดส่วนขา และเท้า”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 18 ม.ค. 65 Ep. 186“นวดส่วนขา และเท้า”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. การนวดไทย “นวดส่วนขา และเท้า” โดย คุณสมบัติ ขนานคล้าย แกนนำผู้ปกครอง ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ