มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 18 พ.ย. 64 Ep. 137 “ฝึกท่านั่ง ผ่อนคลายท่ายืนเข่า”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 18 พ.ย. 64 Ep. 137 “ฝึกท่านั่ง ผ่อนคลายท่ายืนเข่า”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ฝึกท่านั่ง ผ่อนคลายท่ายืนเข่า” โดย คุณทัศนี สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ