มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 18 ต.ค. 64 Ep. 110 “การผ่อนคลายท่านั่ง”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 18 ต.ค. 64 Ep. 110 “การผ่อนคลายท่านั่ง”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “การผ่อนคลายท่านั่ง” โดย คุณสุกัญญา สมเกสร ผู้ปกครองแกนนำ ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ