มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 18 ต.ค. 64 Ep. 111 “กิ่งไม้แปลงร่าง”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 18 ต.ค. 64 Ep. 111 “กิ่งไม้แปลงร่าง”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “กิ่งไม้แปลงร่าง” โดย คุณพนิดา มาสกุล เสถียรธรรมสถาน

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ