มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  17 ส.ค. 64 Ep. 59 “เรียนรู้เทคนิคและวิธีการประเมินภาพปัญหาเด็กฯ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  17 ส.ค. 64 Ep. 59 “เรียนรู้เทคนิคและวิธีการประเมินภาพปัญหาเด็กฯ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. บรรยายพิเศษวิชากายภาพบำบัดหัวข้อ “เรียนรู้เทคนิคและวิธีการประเมินภาพปัญหาเด็กและแนะนำโปรแกรมการฝึก” โดย กภ.นัชชา  กุณแก้ว ครูประจำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ