มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  17 ส.ค. 64 Ep. 60 “การพับใบเตย”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  17 ส.ค. 64 Ep. 60 “การพับใบเตย”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00น. กิจกรรมสวนบำบัด   “การพับใบเตย กลีบใบเตยดอกพุดสำหรับไหว้พระ” โดย คุณสุกัญญา สมเกษร (แม่น้องนัดสรีระ) แกนนำผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ