มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 17 มิ.ย. 64 Ep.11 การฝึกกายภาพบำบัด

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 17 มิ.ย. 64 Ep.11 การฝึกกายภาพบำบัด
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯ ด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ 10.00 -11.00 น. ในกิจกรรม การฝึกกายภาพบำบัด (การยืดกล้ามเนื้อ,ฝึกท่ายืนเข่า) วิทยกร โดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม) , คุณสุภัค  พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ