มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 17 มี.ค. 65 Ep. 245“การพิมพ์ภาพจากธรรมชาติ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 17 มี.ค. 65 Ep. 245“การพิมพ์ภาพจากธรรมชาติ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00​ น. สวนบำบัด “การพิมพ์ภาพจากธรรมชาติ” โดย คุณทัศนี สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ