มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 17 มี.ค. 65 Ep. 244“ยืดเหยียดกล้ามเนื้อและฝึกท่าตั้งคลาน”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 17 มี.ค. 65 Ep. 244“ยืดเหยียดกล้ามเนื้อและฝึกท่าตั้งคลาน”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา​ 10.00-11.00​ น.​ กายภาพบำบัด “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อและฝึกท่าตั้งคลาน” โดย​ คุณบัวเรียน เทโพธิ์
(ผู้ช่วยครู)​

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ