มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 17 ม.ค. 65 Ep. 185“กลิ่นสมุนไพรท้องถิ่น”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 17 ม.ค. 65 Ep. 185“กลิ่นสมุนไพรท้องถิ่น”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “กลิ่นสมุนไพรท้องถิ่น” โดย คุณราตรี สุวรรณ์ (ครูราตรี)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ