มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 17 ก.พ. 65 Ep. 221“การนวดสะบัก แขน และมือ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 17 ก.พ. 65 Ep. 221“การนวดสะบัก แขน และมือ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. การนวดไทย “การนวดสะบัก แขน และมือ” โดย คุณสุจินดา ปราบโลก (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ