มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 17 ก.พ. 65 Ep. 222“น้ำยาสระผมก้นครัว”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 17 ก.พ. 65 Ep. 222“น้ำยาสระผมก้นครัว”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “น้ำยาสระผมก้นครัว” โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู)

 

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ