มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  16 ส.ค. 64 Ep. 57 “การนวดน้ำมัน”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  16 ส.ค. 64 Ep. 57 “การนวดน้ำมัน”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. การนวดไทย “การนวดน้ำมัน Ep.2 นวดบริเวณส่วนท้องและขา”โดย อาจารย์นิทรา ต่ายลีลาศ (ครูทรา)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ