มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  16 ส.ค. 64 Ep. 58 “การทำสลัดโรล”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  16 ส.ค. 64 Ep. 58 “การทำสลัดโรล”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด    “การทำสลัดโรล” โดย คุณภูรี รัตนจารีย์(พี่ภูรี) นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.มะม่วงสองต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ