มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 16 พ.ย. 64 Ep. 135 “นวดบ่า สะบัก และหลัง”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 16 พ.ย. 64 Ep. 135 “นวดบ่า สะบัก และหลัง”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. การนวดไทย “นวดบ่า สะบัก และหลัง” โดย คุณสมบัติ ขนานคล้าย แกนนำผู้ปกครอง ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ