มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 16 ก.ย. 64 Ep. 85 “นวดส่วนคอ บ่า แขน และมือ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 16 ก.ย. 64 Ep. 85 “นวดส่วนคอ บ่า แขน และมือ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. วิชาการนวดไทย “นวดส่วนคอ บ่า แขน และมือ”โดย คุณทัศนี  สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ