มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 16 ก.ย. 64 Ep. 86 “ตำผลไม้”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 16 ก.ย. 64 Ep. 86 “ตำผลไม้”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “ตำผลไม้” โดย คุณบัวเรียน  เทโพธิ์ (ผู้ช่วนครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ