มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  15  ก.ค 64 Ep. 33 “การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ)”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  15  ก.ค 64 Ep. 33 “การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ)”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯ ด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ เวลา 10.00 -11.00 น.
การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) โดย คุณสมสมัย ใจห้าว (ผู้ช่วยครู) ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ