มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  15  ก.ค 64 Ep. 34 “การจัดดอกไม้ใบเตย”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  15  ก.ค 64 Ep. 34 “การจัดดอกไม้ใบเตย”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯ ด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ เวลา 14.00-15.00น. ในกิจกรรมสวนบำบัด “การจัดดอกไม้ใบเตย”  โดย คุณสุกัญญา เกสร (ผู้ช่วยครู) ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ