มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 15 มิ.ย. 64 Ep.9 การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 15 มิ.ย. 64 Ep.9 การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯ ด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์  10.00 -11.00 น.ในกิจกรรม การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) (การผ่อนคลายในท่านอนและท่ายืนเข่า) วิทยากรโดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ