มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 15 พ.ย. 64 Ep. 133 “ยืดกล้ามเนื้อ การฝึกยืน”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 15 พ.ย. 64 Ep. 133 “ยืดกล้ามเนื้อ การฝึกยืน”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. กายภาพบำบัด “ยืดกล้ามเนื้อ การฝึกยืน” โดย คุณทัศนี  สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ