มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 15 พ.ย. 64 Ep. 134 “ขนมกุหลาบจามุน”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 15 พ.ย. 64 Ep. 134 “ขนมกุหลาบจามุน”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “ขนมกุหลาบจามุน” โดย คุณอภิรดี วานิชกร (ครูตุ่ม)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ