มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 15 ก.พ. 65 Ep. 219“การผ่อนคลายท่านอนและท่านั่ง”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 15 ก.พ. 65 Ep. 219“การผ่อนคลายท่านอนและท่านั่ง”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “การผ่อนคลายท่านอนและท่านั่ง” โดย คุณโชติกา​ บริสุทธิ์​ (ครูจุ๋ม)​

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ