มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 15 ก.พ. 65 Ep. 220“กระดาษหรรษา”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 15 ก.พ. 65 Ep. 220“กระดาษหรรษา”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “กระดาษหรรษา​” โดย คุณสุกัญญา​ สมเกษร แกนนำผู้ปกครองเด็กพิการนครศรีธรรมราช

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ