มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 14 มิ.ย. 64 Ep. 7 “สมุนไพรช่วยเสริมภูมิต้านทานสำหรับเด็กพิการ“

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 14 มิ.ย. 64 Ep. 7 สมุนไพรช่วยเสริมภูมิต้านทานสำหรับเด็กพิการฯ
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์  10.00 -11.00 น. บรรยายพิเศษ “สมุนไพรช่วยเสริมภูมิต้านทานสำหรับเด็กพิการ ในช่วงการระบาดของโควิด 19  “วิทยากร โดย อ.นิทรา  ต่ายลีลาศ (ครูทรา)

 

 

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ