มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 14 มี.ค. 65 Ep. 241“การดูแลตนเองในสถานการณ์โควิด-19”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 14 มี.ค. 65 Ep. 241“การดูแลตนเองในสถานการณ์โควิด-19”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00​ น. บรรยายพิเศษในหัวข้อ​ “การดูแลตนเองในสถานการณ์โควิด-19” โดย​ พญ.นลินี วนิชชากร ผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ