มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 14 ธ.ค. 64 Ep. 156 “การผ่อนคลาย และฝึกท่านั่ง”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 14 ธ.ค. 64 Ep. 156 “การผ่อนคลาย และฝึกท่านั่ง”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “การผ่อนคลาย และฝึกท่านั่ง” โดย คุณราตรี สุวรรณ์ (ครูราตรี)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ