มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 14 ต.ค. 64 Ep. 108 “ยืดกล้ามเนื้อ ฝึกท่านั่งและท่าตั้งคลาน”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 14 ต.ค. 64 Ep. 108 “ยืดกล้ามเนื้อ ฝึกท่านั่งและท่าตั้งคลาน”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. กายภาพบำบัด “ยืดกล้ามเนื้อ ฝึกท่านั่งและท่าตั้งคลาน” โดย คุณสุจินดา ปราบโลก (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ