มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 14 ต.ค. 64 Ep. 109 “แกงเปรอะหน่อไม้”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 14 ต.ค. 64 Ep. 109 “แกงเปรอะหน่อไม้”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์เวลา
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “แกงเปรอะหน่อไม้” โดย คุณบัวเรียน เทโพธิ์ (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ