มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 14 ก.ย. 64 Ep. 83 “การฝึกท่ายืนเข่า”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 14 ก.ย. 64 Ep. 83 “การฝึกท่ายืนเข่า”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น.  การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “การฝึกท่ายืนเข่า” โดย คุณราตรี  สุวรรณ์ (ครูราตรี)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ