มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 14 ก.พ. 65 Ep. 218“การยืดกล้ามเนื้อและท่าตั้งคลาน”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 14 ก.พ. 65 Ep. 218“การยืดกล้ามเนื้อและท่าตั้งคลาน”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. กายภาพบำบัด “การยืดกล้ามเนื้อและท่าตั้งคลาน” โดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ