มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 14 ก.พ. 65 Ep. 217“กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 14 ก.พ. 65 Ep. 217“กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ โดย ทีม Music Inspired by เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ