มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 14 ก.ย. 64 Ep. 84 “Listen to me…การสื่อสารสร้างสุขในครอบครัวช่วงโควิด 19”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 14 ก.ย. 64 Ep. 84 “Listen to me…การสื่อสารสร้างสุขในครอบครัวช่วงโควิด 19”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. บรรยายพิเศษ “Listen to me…การสื่อสารสร้างสุขในครอบครัวช่วงโควิด 19” โดย อ.สุวรา แก้วนุ้ย ประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ