มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  13  ก.ค 64 Ep. 31 “กายภาพบำบัดกับการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กสมองพิการ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  13  ก.ค 64 Ep. 31 “กายภาพบำบัดกับการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กสมองพิการ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯ ด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์  เวลา 10.00 -11.00 น. “กายภาพบำบัดกับการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กสมองพิการ” โดย กภ.นัชชา กุณแก้ว นักกายภาพบำบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ