มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  13  ก.ค 64 Ep. 32 “แกงเลียงปักษ์ใต้”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  13  ก.ค 64 Ep. 32 “แกงเลียงปักษ์ใต้”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯ ด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ 14.00-15.00น. ในกิจกรรมสวนบำบัด “แกงเลียงปักษ์ใต้”  โดย คุณราตรี สุวรรณ์ (ครูราตรี)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ