มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 13 ม.ค. 65 Ep. 183“โมบายสีสันจากธรรมชาติ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 13 ม.ค. 65 Ep. 183“โมบายสีสันจากธรรมชาติ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “โมบายสีสันจากธรรมชาติ” โดย คุณทัศนี สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ