มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 13 ธ.ค. 64 Ep. 154 “ความสำคัญของการจัดท่าและวิธีการฯ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 13 ธ.ค. 64 Ep. 154 “ความสำคัญของการจัดท่าและวิธีการใช้มือนวดเด็กพิการ”ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์เวลา 10.00-11.00 น. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญของการจัดท่าและวิธีการใช้มืนวดเด็กพิการ” โดย อ.นิทรา ต่ายลีลาศ (ครูทรา)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ