มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 13 ธ.ค. 64 Ep. 155 “ขนมกล้วยกล้วย”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 13 ธ.ค. 64 Ep. 155 “ขนมกล้วยกล้วย”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด ”ขนมกล้วยกล้วย” โดย คุณอภิรดี วานิชกร (ครูตุ่ม)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ