มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 13 ก.ย. 64 Ep. 81 “เทคนิคการกระตุ้นพัฒนาการกับเด็กพิเศษ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 13 ก.ย. 64 Ep. 81 “เทคนิคการกระตุ้นพัฒนาการกับเด็กพิเศษ”ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 – 11.00 น. “เทคนิคการกระตุ้นพัฒนาการกับเด็กพิเศษ”โดย คุณอุบลรัตน์ นำนาผล (ครูอ้วน) กรรมการชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ