มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 13 ก.ย. 64 Ep. 82 “ขิงดอง”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 13 ก.ย. 64 Ep. 82 “ขิงดอง”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “ขิงดอง” คุณจุลิน ภู่ไพบูลย์ (ครูตี่)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ