มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  12  ก.ค 64 Ep. 29 “การนวดใบหน้าและท้อง”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  12  ก.ค 64 Ep. 29 “การนวดใบหน้าและท้อง”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯ ด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์  เวลา10.00 – 11.00 น.การนวดไทย  “การนวดใบหน้าและท้อง” โดย คุโชติกาบริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ