มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  12 ส.ค. 64 Ep. 55 “กิจกรรมพิเศษ สองมือแม่นี้เพื่อลูก”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  12 ส.ค. 64 Ep. 55 “กิจกรรมพิเศษ สองมือแม่นี้เพื่อลูก”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. นวดไทย “สองมือแม่นี้เพื่อลูก”โดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม) โดย คุณทัศนี สิงห์ทอง (ผู้ช่วยครู) โดย คุณสุภัค พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู) โดย คุณสุจินดา ปราบโลก (ผู้ช่วยครู)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ