มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  12 ส.ค. 64 Ep. 56 “กิจกรรมพิเศษ ตุ๊กตานุ่มนิ่มที่รัก”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์  12 ส.ค. 64 Ep. 56 “กิจกรรมพิเศษ ตุ๊กตานุ่มนิ่มที่รัก”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจ มาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์ 2564 14.00-15.00น. กิจกรรมสวนบำบัด    “ตุ๊กตานุ่มนิ่มที่รัก” โดย คุณพนิดา มาสกุล  (แม่กุ้ง) ฝ่ายวิชาการโครงการและการฝึกอบรมเสถียรธรรมสถาน

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ