มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 12 ต.ค. 64 Ep. 106 “เลี้ยงลูก (เด็กพิการ) อย่างเข้าใจ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 12 ต.ค. 64 Ep. 106 “เลี้ยงลูก (เด็กพิการ) อย่างเข้าใจ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เลี้ยงลูก (เด็กพิการ) อย่างเข้าใจ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น” โดย นพ.ทฏะวัฎร์ พิลึกภควัต นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.มหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ