มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 12 ต.ค. 64 Ep. 107 “กิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 12 ต.ค. 64 Ep. 107 “กิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ โดย ทีม MUSIC INSPIRES by เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ