มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 11 ม.ค. 65 Ep. 180“นวดคอ บ่า และหลัง”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 11 ม.ค. 65 Ep. 180“นวดคอ บ่า และหลัง”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00-11.00 น. การนวดไทย “นวดคอ บ่า และหลัง” โดย คุณไพรสร พาลิชัน (ครูสร)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ