มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 11 ม.ค. 65 Ep. 181“ข้าวผัดห่อไข่”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 11 ม.ค. 65 Ep. 181“ข้าวผัดห่อไข่”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. สวนบำบัด “ข้าวผัดห่อไข่” โดย คุณสุกัญญา สมเกษร แกนนำผู้ปกครอง ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ