มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 11 พ.ย. 64 Ep. 132 “ผ่อนคลายท่านั่ง ฝึกท่ายืนเข่า”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 11 พ.ย. 64 Ep. 132 “ผ่อนคลายท่านั่ง ฝึกท่ายืนเข่า”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 10.00 -11.00 น. การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “ผ่อนคลายท่านั่ง ฝึกท่ายืนเข่า” โดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ