มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 11 ต.ค. 64 Ep. 105 “ศิลปะจากรากไทร”

กิจกรรมฟื้นฟูออนไลน์ 11 ต.ค. 64 Ep. 105 “ศิลปะจากรากไทร”
ขอเชิญชวนครอบครัวเด็กพิการทุกคนและบุคคลที่สนใจมาทำกิจกรรมฟื้นฟูฯด้วยกัน ในรูปแบบออนไลน์
เวลา 14.00-15.00 น. กิจกรรมสวนบำบัด “ศิลปะจากรากไทร” โดย คุณจุลิน ภู่ไพบูลย์ (ครูตี่)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ